Uno Sand är växtpedagog och pensionerad biologilärare. Han har också arbetat som rektor både i Strängnäs och Nyköping i Sverige. Nu tillbringar han flera månader om året på Gran Canaria. Han håller föredrag och blomster-vandringar, samt är fast skribent i Dag&Natt.

Trädet som befriar

Zedrak  (Melia azedarach)

ur  familjen Mahognyväxter är ett vackert träd från Indien men numera  odlat lite varstans i varmare länder  men finns även förvildat.  Det blommar om våren, är lövfällande och kan nå 15 meters höjd. Både bladen; dubbelt parbladiga och de svagt blårosa blommorna sittande i stora samlingar, är mycket dekorativa. Likaså de gula frukterna uppskattas som prydnad. Det förekommer också att man gör radband av dem och i Indien även halsband, som ska skydda bäraren mot infektion.  (pärlträd).  Blommorna liknar syren och kallas ibland persisk syren men släktskap dem emellan saknas.

Trots att uppskattningen som ”paraplyträdet” får i prydnadshänseende, är det användningen av trädets delar som givit anledning till det latinska artnamnet och rubriken.

Ur bladen utvinns ett grönt växtfärgämne. Det röda virket används bl.a. till musikinstrument, askar och verktygsskaft. Frukterna som är giftiga uppskattas av fåglar, som emellertid inte berörs av giftet. Men giftet fungerar på insekter och pressaften är därför ett bra insektsmedel men kan även brännas som lampolja.

Medicin mot spetälska
Viktigast är nog ändå det ämne som utvinns ur zedrakträdets bark; en medicin mot hudåkommor och framförallt tidigare som botemedel mot spetälska eller lepra. Man måste nog medge att Linné, som är auktor, hade visst fog för att skriva artnamnet  azedarach. Det betyder nämligen ”trädet som befriar.”