DET VAR DET VÄRSTA…!!!

Statistiken talar sitt tydliga språk… Mars månad var dålig, men april och maj har synnerligen varit ännu sämre. Och det lär inte se mycket bättre om en månad när vi summerar juni månads trafik, även om något enstaka flyg kommit igång under andra hälften av månaden. Men ändå, alla hemska siffrorna till trots, så kan vi se ljuset i tunneln. Detta blir bara bättre och bättre från nu!

Alarmerande siffror kan bara konstateras. 1.122 internationella turister ankom totalt till ö-gruppen under maj månad! Att jämföras med 903.596 personer i fjol…

  • Fuerteventura 2020:           ingen utländsk turist ankom… 137.064 personer 2019.
  • Gran Canaria 2020:             571 personer  mot 211.876 personer 2019
  • La Palma 2020:                    ingen utländsk turist ankom… 10.153 personer 2019
  • Lanzarote 2020:                   ingen utländsk turist ankom… 193.757 personer 2019
  • Tenerife 2020:                      551 personer mot 350.746 i fjol

Ingen person hade nog någonsin drömt om att något dylikt skulle kunna ske! Och katastrofen har nu upprepats under såväl april, maj och juni… Ha dessutom i åtanke att turismen – som ju uppenbarligen helt försvunnit under dessa månader – står för ca. 70% av ekonomi och jobb på öarna om man räknar både direkta och indirekta jobb!

Det är ju ett under att öarna fortfarande flyter…!

Också sammantaget för årets första 5 månader ser situationen fruktansvärd ut. Öarna har tappat drygt 50% av turismen man mottog under samma period i fjol. Eller nästan 3.000.000 personer. På hela arkipelagen finner vi bara två undantag från de ständiga minustecknen. Danmark ökade faktiskt sin trafik till La Palma under årets 5 första månader. Med 32,4%, vilket låter imponerande, men faktiskt bara utgör 934 personer.

Det andra undantaget är Portugal som ökade sin volym till Tenerife med 30,73% eller 2.753 personer under samma period.

Turistmyndigheterna tillsammans med SRS Analyser har försett oss med några siffror hur flygtrafiken till Gran Canaria ser ut för juni, juli och augusti. Denna är publicerad i mitten av juni, varför förändringar givetvis kan ske

Totalt 11 länder planerar att flyga till Gran Canaria. Från Skandinavien hittar vi bara Norge på listan. Annars är det Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Belgien, Irland, Polen och Österrike. Men vi får vänta ända till augusti innan alla dessa länderna är igång.

Under juni förväntas turister endast från 5 länder – Norge inkluderat. Juli månad bjuder på en förbättring då vi får flyg från samtliga ovan nämnda länder utom Österrike.

Totalt är det planerat för 332.330 flygstolar under denna tremånadersperiod. Det är drygt 51% mindre än i fjol från dessa länder. Men, som tidigare nämnt, det blir bara bättre och bättre… I juni är nergången -93,6%, i juli -41,2% och i augusti -21,5%.

Klicka för att se statistik tabellen!

Statistik tabell

Samtidigt är det ju några länder som ännu inte bidrar alls… Generellt är man orolig inom turistnäringen på Gran Canaria. Naturligtvis. Men oron rör lika mycket nya eventuella sjukdomsutbrott som avsaknad av antal turister.

Faktum är att de kanariska myndigheterna jobbar intensivt med att besökande turister skall testas innan avresa från sitt hemland. Dessvärre har man inte  hittills  fått något gehör för sina krav. Faktiskt lite konstigt då man tycker att det borde ligga i allas intresse att hålla smittan så långt undan som möjigt…!

Sköt om er allesammans!