År 2020 kommer onekligen att bli ett spännande turistår…

I nästa nummer av Dag&Natt kommer vi att kunna presentera helårssiffrorna för året 2019. Redan nu kan vi dock konstatera att året medfört en nedgång i turismen till de kanariska öarna. Vi uppskattar att siffrorna för 2019 kommer att hamna i nivå med de siffror som öarna hade 2016, dvs i närheten av 13.500.000 turister. Vi talar i detta fall om den internationella turismen.

Några, lite udda, saker vi kan utläsa av siffrorna som presenteras här intill. Tyskland står för nästan 66% av den totala nedgången. Storbritannien däremot håller i stort sett ställningarna från i fjol – detta till trots för den så omskrivna Thomas Cook konkursen.

Klicka för att se statistik tabellen!

Statistik tabell

Österrike är det enda landet som ökar sin turism till samtliga öar. Medan de flesta länderna totalt sett visar röda siffror så stiger turismen från Österrike med drygt 41%! En ökning som helt säkert kan härledas till Ryanairs övertagande av flygbolaget Laudamotion – numera omdöpt till Lauda.

Norge, som generellt sett bibehåller sina siffror visar dock att man inte vill resa till ön La Palma och man är inte heller speciellt förtjust i Fuerteventura…

Endast Österrike, Irland, Frankrike, Portugal, Ryssland och Tjeckien visar positiva tal fram till november månads utgång.

Från de nordiska länderna till Kanarieöarna i sin helhet märker vi ett relativt kraftigt fall från Sverige. Danmark och Finland sjunker bara hälften så mycket som Sverige, medan Norge i stort sett bibehåller sina siffror. Samma tendens kan ses på siffrorna från Gran Canaria, den mest ”nordiska” av öarna.

En dyr euro. En svajande ekonomi/konjunktur. Miljödebatten och ett generellt flyghets är givetvis saker som spelar in på utvecklingen. Samtidigt som nedgången faller rätt naturlig sett historiskt. Efter 6-8 år med kraftig uppgång har det nästan alltid kommit en sättning som håller i sig några år, innan modet svänger igen.

År 2020 kommer onekligen att bli ett spännande turistår.  Efter flertalet konkurser bland flygbolag och arrangörer återstår det att se hur dessa luckor fylls. Konsolideringen bland flygbolagen lär fortsätta; Iberia (eller IAG egentligen) köper ärkerivalen Air Europa i Spanien. Ryktena fortsätter att hagla kring Norwegians framtid. Ryanair har lagt ner sina baser på bland annat Gran Canaria och Tenerife – och vad det kommer att innebära för flygbolagets linjer till och från öarna.

Frågorna är många – helt klart har vi ytterligare ett spännande turistår framför oss!