Santa Lucia

ET SVENSK – KANARISK MØTE PÅ GRAN CANARIA

På begynnelsen av 60-tallet skjer det et historisk møte mellom svensken Lennart Moosberg fra Nord-Sverige og Don Vicente Sánchez Araña, patriarken i den kjente kanariske familien fra byen Santa Lucia på Gran Canaria. De to herrer kommer i snakk og Moosberg forklarer sin nyervervede venn om den fantastiske tradisjonen som finner sted stort sett over hele Sverige den 13. desember hvert år. Da hylles Santa Lucia, lysets dronning, hun som bærer samme navn som den vakre fjellkommunen på Gran Canaria.

Kroning av svensk og kanarisk LUCIA i Templo Ecumenico i Playa del Ingles i desember 2018

Under dette møtet mellom de to herrer knytes vennskapsbånd som lever like sterkt den dag i dag, selv om de begge har gått ut av historien.  Dette får vi bevitne i Templo Ecumenico i Playa del Ingles i desember, men også oppe i byen Santa Lucia den 13. desember, på selve Luciadagen!

Vi antar at Lennart Moosberg etter dette møtet, forplikter seg til å kontakte Nils Isakson, en bekjent fra Luleå, som i tillegg til å være direktør for Norrbotten-Kuriren (Luleås avis) også er en trofast syden-farer og som til stadighet oppholder seg på Gran Canaria. Videre blir ideen om å invitere en Lucia fra Luleå til Gran Canaria formidlet til Luleå Lions Club som da allerede hadde 20 års erfaring med Santa Lucia arrangement, der langt oppe i nord.

Og slik ble det! Siden 1964 har Luleå Lions Club valgt ut en av Lucia-kandidatene som presenteres i Norrbotten-Kuriren, og gitt henne muligheten til å representere Sverige og Luleå på Gran Canaria. Det er også Lions Club som påkoster hennes ukelange reise til Gran Canaria, der hun ved hjelp av kommunen i Santa Lucia, og familien Sánchez Araña, i samarbeid med det svenske konsulatet, får delta i en mengde sosial-kulturelle arrangement.

LYSETS DRONNING

Den hellige Lucia var en ung, rik, kristen martyr som ble helgenerklært av den katolske kirke, blant anglikanske, lutherske og ortodokse kristne. Navnet hennes er avledet fra lux, lucis «lys», og hun er de blindes beskytter. Hun feires på sin helgendag den 13. desember, også kjent som luciadagen. I Norden er feiringen av luciadagen en relativt ny feiring. Den ble gjeninnført i Sverige på slutten av 1800-tallet, og har fra 1950-tallet spredt seg til resten av Skandinavia, men også til Gran Canaria, takket være et fantastisk initativ fra Lennart Moosberg.

EN KANARISK LUCIA

For de som deltar på det vakre arrangementet i Templo Ecumenico eller også i byen Santa Lucia vil man se at også kanarierne har sin egen Lucia. En tradisjon som har vokst fram gjennom dette vennskapsforholdet som ble skapt på begynnelsen av 60-tallet. Byen Santa Lucia utser sin egen kanariske Lucia, som skal gjenspeile deres skytshelgen. Hun bærer en typisk kanarisk drakt og krones med et vakkert diadem, på samme måte som den svenske Lucia får sin lysekrone.
Seremonien er vakker, og rammes inn i julens og adventtidens tegn av tradisjonelle sanger utført av det den svenske kirkens kor. Men fremfor alt der dette en tradisjon som har blitt holdt ved like gjennom 55 år, og som hadde sitt opphav i et tilfeldig møte mellom to menn, en kanarier fra fjellbyen Santa Lucia og en svenske fra den nordlige byen Luleå. I dag har både Vicente og Lennart gått bort, – men Lucia tradisjonen lever videre!

Les mer om mannen som skapte Lucia-tradisjonen på Gran Canaria: Lennart Moosberg