PENSION VID 66 ÅRS ÅLDER…

Den ”normala” pensionsåldern höjs varje år i Spanien för att år 2027 stanna vid 67 års ålder. Detta beslutades redan år 2011 och började genomföras från år 2013. I början höjdes pensionsåldern med en månad per år, men sedan något år tillbaka är höjningen..

Läs mer