Kjemper mot økt flyplasskatt på Kanariøyene

Aena, den spanske statens fagorgan innen sivil luftfart har opponert seg kraftig mot den varslede økningen av flyplasskattene på 4,1% per 1. mars 2024. Med seg på laget har de fått politikere, næringslivsrepresentanter, Øyrådet (Cabildo) på Tenerife samt…

Läs mer