maj 3, 2024

Spania vil trenge 24 millioner innvandrere for å opprettholde forholdet mellom arbeidstakere og pensjonister i framtiden

Den spanske sentralbanken kommer med en vekker om pensjonsutfordringene. Verken tilstrømningen av innvandrere, økte bidrag eller insentiver til å utsette pensjoneringen vil i seg selv være nok til å løse et problem av ”ekstraordinært omfang” og ”en av de største utfordringene de store økonomiene står overfor i årene som kommer”, påpeker banken i sin årsrapport som ble offentliggjort tirsdag. I Spania vil aldringen dessuten bli enda mer utpreget enn i andre land: Det nasjonale statistikkinstituttets prognoser for bosatte utlendinger må tredobles innen 2053 for at forholdet mellom antall personer i yrkesaktiv alder og pensjonister skal forbli det samme. Om tre tiår forventer INE at Spania vil ha 14,8 millioner pensjonister, 18 millioner innbyggere i yrkesaktiv alder og 12 millioner aktive utlendinger. For å opprettholde dagens forsørgelsesbyrde på 26 %, forklarer den spanske sentralbanken at dette ville innebære at den yrkesaktive innvandrerbefolkningen ville øke med mer enn 24 millioner til totalt 37 millioner. Det ville bli betydelig flere utenlandske arbeidere enn spanjoler.

Med mer enn 17 % av innbyggerne som er født i utlandet, er Spania allerede blant de fire landene i verden med høyest andel utlendinger etter USA, Tyskland og Storbritannia. I lys av disse tallene og til tross for den høye dynamikken i migrasjonsstrømmene til Spania, ”virker det ikke sannsynlig at innvandring kan forhindre aldringsprosessen som landet vårt er inne i”, konkluderer han. På den annen side, selv om de gir et avgjørende bidrag til å avhjelpe mangelen på arbeidskraft, har ikke innvandrerne den samme utdannelsen som de som er født i Spania, og de vil ikke være i stand til å svare på behovene som skapes av den teknologiske transformasjonen, blir det sagt i et intervju med den landsdekkende avisen El Pais.

Pensionärer