apr 8, 2024

Pensionärer…

Under mars månad iår uppgick siffran på antalet pensionärer på Kanarieöarna till 359.302 personer. Öarnas invånarantal uppgick totalt till 865.756 personer år 2019 enligt Wikipedia.

Av de 359.302 pensionärerna var  205.751 ålderspensionärer, 51.460 personer med bestående arbetsoförmåga, 83.091 med änkepension, 16.456 barnhem och 2.544 övriga. Den genomsnittliga pensionsbeloppet uppgick till 1.137,80 euros per månad.

Under mars månad utbetalades cirka 12,7 miljarder euros till de olika pensionsformerna i Spanien som helhet. Det innebar ett nytt rekord och en ökning med 6,2% jämfört med samma månad 2023.

Beloppet utgjorde 11,5% av Spaniens BNP under mars månad.
Canarias7

Pensionärer