apr 4, 2024

Den første grønne hydrogenbussen som forbinder Arinaga med Maspalomas

Globals linje 25, som forbinder Arinaga med Maspalomas, får fra neste uke en ny miljøbuss med en 100 % bærekraftig, grønn hydrogenmotor, den første i sitt slag på Gran Canaria. Kjøretøyet er utlånt til transportselskapet av Kanariøyenes teknologiske institutt (ITC) som en del av et banebrytende forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekt (FoUI) i Europa, som har ført til oppstart av et eksperimentelt produksjonsanlegg for biodrivstoff.

Infrastrukturen, som er den eneste i sitt slag på Kanariøyene, omdanner vann til grønt hydrogen. Anlegget er bygget med EU-midler og ligger i ITCs egne lokaler sørøst på Gran Canaria. Den ble innviet i november 2023 med sikte på å teste ut bruken av dette drivstoffet i landtransport på hele øygruppen.

Bussen som ble presentert denne tirsdagen, og som skal bruke produksjonen fra dette forsøksanlegget, bruker 7 kilo hydrogen per 100 kilometer, noe som gir en teoretisk rekkevidde på rundt 500 kilometer. Bussen settes i drift i neste uke og skal kjøre to daglige turer på den vanlige ruten mellom Arinaga og Maspalomas, som en gjentakelse av initiativet som allerede er under utvikling i andre spanske byer som Madrid, Barcelona og Zaragoza. Analysen av driften på veien, de tekniske egenskapene og den reelle autonomien vil gjøre det mulig å vurdere muligheten for å utvide erfaringen til andre øylinjer.

hydrogenbuss