feb 23, 2024

SKANDI ICEMAN ligger til havn i Las Palmas
SKANDI ICEMAN

SKANDI ICEMAN er et kraftig hjelpefartøy for plattformforsyning og ankerhåndtering for det norske rederiet DOF som lenge har brukt havnen i Las Palmas de Gran Canaria.

Det er få av rederiets 60 skip som er spesialisert på offshore-arbeid, som ikke på et eller annet tidspunkt har benyttet seg av tjenestene i havnen på Gran Canaria for forsyninger eller reparasjoner.

SKANDI ICEMAN