dec 5, 2023

Försäljning av bostäder faller…

Kanarieöarna sticker ut i den spanska statistiken under september månad. Försäljningen på öarna sjönk med hela 40,1% jämfört med samma månad för ett år sedan.

Men nedgången är inte isolerad till de kanariska öarna. Faktum är att samtliga spanska stater noterade negativa tal under september månad. Genomsnittet för landet blev minus 23,7% och därmed har de negativa siffrorna pågått under de senaste 8 månaderna. Dyrare lån i och med högre räntesatser anges vara den huvudsakliga anledningen. Även om man jämför med månaden innan, det vill säga augusti, så sjönk försäljningen i landet. Minustalet var då 10,5% och 8,5% för den sammanslagna tiden januari – september. De negativa talen gäller såväl köp av nya som begagnade bostäder.

De spanska områden som klarade sig bäst var Madrid, Baskien och Andalucia, men även där minskade försäljningen med mellan -23,8% till 26.6%. Samtidigt presenteras en undersökning som visar att 70% av bostadsförsäljningarna på Kanarieöarna görs av privatpersoner, boende i Spanien, och för att användas som sitt privata boende. Ungefär 23% av försäljningarna görs som investeringar. Innan denna undersökning presenterades var den allmäna uppfattningen att de flesta investeringar gjordes av företag och fonder, men dessa visar sig utgöra endast ca. 11% av investeringsköpen. Resten står privatpersoner för. Till sist,  ungefär 10% utgörs av en önskan från privatpersoner att ha ett andra boende/typ sommarstuga.
(Maspalomasahora.com + Canarias7)

Kvinna vid skyltfönster