Hva skjer med den kanariske poteten?

På sensommeren begynte man å merke at det manglet poteter i butikkene og på det lokale markedet på Kanariøyene, i tillegg til en markant prisøkning på det lille utvalget som var. Er det noe som opprører kanarierne så er det akkurat poteter. På sosiale medier er det ramaskrik over en kilopris på 3,40 euro som er mye høyere enn i 2022 da maksimumsprisen lå på 1,25 euro. Man snakker om at den kanriske ”potajen” (lapskaus) har gått opp med 36% i følge lokalavisen. 

Den drastiske prisøkningen startet da det ble oppdaget at poteter importert fra England var infisert av den “potet billen” [*Coloradobille Leptinotarsa], hvilket hindret dem i å passere den sanitære kontrollen, og etterhvert uteble helt fra markedet. 

Etterspørselen gjorde selvfølgelig at prisene økte. Dette ble imidlertid en “het potet” i politikkens verden, der primærsektorens rådgiver i Cabildo/øyrådet, Miguel Hidalgo først benektet mangelen på poteter og var ganske indignert over prisøkningen. Han mente det handlet om “spekulasjon” til fordel for enkelte. 

Presidenten for den øyinstitusjonelle institusjonen (Cabildo), Antonio Morales måtte ut og roe ned gemyttene. Nå er det imidlertid lovet at mellom 40 og 50 beholdere med poteter er på vei, samt informasjon om at det importeres poteter fra 15 ulike land. Men situasjonen er ikke løst for de kommende uker. 

Gitt den stadig mer alvorlige tonen som situasjonen tar, har regjeringen på Kanariøyene og den nasjonale myndigheten sammen med primærsektoren begynt å lete etter nye land å importere fra, siden det fortsatt er noen måneder igjen til å høstavlingen på Kanariøyene. Nord-Irland og Skottland er best posisjonert til å importere poteter fra, selv om det er en viss motvilje på grunn av begges nærhet til England.

Potatis bagge

* Coloradobille Leptinotarsa decemlineata er en bladbille som er helt umiskjennelig med sin gule farge og med svarte langsgående striper på dekkvingene.

Arten er et fryktet skadedyr på potetplanten. Arten er ikke etablert i Norge og står på karanteneskadegjørerlista til Mattilsynet. Det vil si at det settes igang strakstiltak når denne arten blir påvist i landet. Men arten ble første gang påvist i Norge i 1948 i en sending med løk fra Spania.

Arten er et fryktet skadedyr på potetplanten. Arten er ikke etablert i Norge og står på karanteneskadegjørerlista til Mattilsynet. Det vil si at det settes igang strakstiltak når denne arten blir påvist i landet. Men arten ble første gang påvist i Norge i 1948 i en sending med løk fra Spania.