Ett hot om strejk bland transportbolagen på Kanarieöarna rycker allt närmare. Parterna möttes för en tid sedan, men kunde inte komma överens. Nästa möte är satt till den 29 september. Kommer man inte överens då så riskerar en strejk att blockera transporter av både material och personer från och med den andra oktober.

De fackliga organisationerna hävdar att det nuvarande avtalet är detsamma som för 16 år sedan när det gäller transport av material.

Persontransporter fick ett nytt avtal 2011. Därför menar man, från fackligt håll, att det nya avtalet bör höjas med 21% iår och ytterligare 14% under de tre kommande åren. Dessutom begär man ett ökat antal lediga dagar.

Från företagshåll säger man att detta är omöjligt. Man har föreslagit en höjning på 15% utslaget på 4 år, varav 7% skulle falla på det första året.

Kommer man inte överens så hotar en strejk från den 2 oktober. När det gäller transporter av material kommer strejken av ske måndagar, onsdagar och fredagar. Persontransporterna, vilket i så fall inkluderar turistbussar, kommer att drabbas måndag, onsdag och lördag.
(Canarias7)