“Salto de Chira” vil forbinde Arguineguin Sport Senter med Cercados Espino fotballbane ved hjelp av en fotgjengervei

Salto de Chira vannkraftverk, som skal pumpe opp vann fra havet for å utnytte nivåforskjellen mellom Chira- og Soria-reservoarene, med det formål å  lagre fornybar energi, har til hensikt å lage en 12,5 kilometer lang fotgjengersti. Denne delen av prosjektet tar sikte på å utnytte den to meter brede utvidelsen av veien, som skal
Illustration av gångvägen

gjøres for å kunne montere utløpsrøret, siden det må ligge langt fra veien for å kunne garantere vedlikeholdsdriften.

Fotgjengerpromenaden, som vil løpe mellom dalgangen og veien, vil starte nær David Jiménez Silva Sports Center i Arguineguín og vil fortsette helt frem til  Cercados de Espino fotballbane. Man ønsker med dette  miljøtiltaket å gi folk en større sikkerhet for fotgjengere, syklister, turister og beboere i området som i dag går langs selve veien.

Vannrøret med avsaltet vann, 40 centimeter i diameter, vil løpe langs bunnen på dalgangen mot demningen Prensa de Chira, og dermed minimere ekspropriasjoner og holde dalgangen ren for vegetasjon. Arbeidet med gangveien starter samtidig med montering av selve rørledningen.

Vannkraftverksprosjektet vurderer også å opprette adkomster til to nabolag som i dag har vanskeligheter med å krysse dalgangen. I  tillegg vil det lages en øvre adkomst til dalgangen, det vil si en bro for kjøretøy slik at folk kommer frem selv om det regner.   I tillegg, mellom Las Filipinas og El Brusco-området, vil adkomstveien bli forbedret og to fotgjengerbroen skal bygges.

Dammen Salto de Chira