Det har förekommit många feltolkningar av det beslut som den kanariska regeringen genomförde under förra veckan när det gäller restriktioner.

Från många håll har det uttalats att det inte längre skulle vara nödvändigt med ansiktsmask inomhus. Så är inte fallet.

Den kanariska regeringen tog bort alla restriktioner som införts av regionens ansvariga. Dit hörde exempelvis begränsningar av kapacitetsutnyttjande, förbud mot dans, öppettider, allmäna fester etc.

Däremot är restriktionen när det gäller ansiktsmasken inomhus ett nationellt beslut som styrs från hälsomyndigheten i Madrid i samarbete med landets regioner. Denna restriktion är alltså ännu inte borttagen.

Landets hälsominister, Carolina Darias, säger dock att beslutet är nära förestående. Nästa möte mellan hälsoministeriet och de olika regionerna är inplanerat till den 6 april, och då tror man att temat kommer att stå med på dagordningen.

Troligt är dock att restriktionen kommer att tas bort i omgångar. Som det kan verka kommer eventuella lättnader till att börja med att inte omfatta kollektivtrafiken, sjukhusbesök och andra känsliga områden.
(Canarias7)

Vaccinering