En undersökning som genomförts av det spanska företaget ”Estudio de la Obesidad” (fritt översatt studier av fetma) visar oroväckande siffror.

Av de 1000 personer som tillfrågats svarade 42,6% att de inte gjorde någon fysisk aktivitet alls eller spenderade mindre än en timme per vecka med aktiviteter som lätta promenader, cykling etc.

Samtidigt visade undersökningen att 47,2% spenderade mellan 1 till 5 timmar om dagen stillasittande eller liggande, vid sidan av sovtiden.

Av de tillfrågade erkände 53,8% att de var överviktiga. 36,6% ansåg sig vara ”bara” överviktiga, medan resten ansågs sig lida av fettma.

Man har sett en ökning av fallen under de senaste månaderna och hävdar att pandemin medfört arbete hemifrån, vilket bidragit till mer ätande samt mindre möjligheter att komma ut för att röra på sig.(Canarias7)

Mäter midjan med våg i handen