Fram till år 1900 fanns ingen egentlig enhetlighet för tiden i Spanien. De olika regionerna i landet valde att bestämma klockan beroende på lokala företeelser.

Men år 1900 infördes en enhetlig tid i landet. Detta då man börjat resa med tåg och ångbåtar, som krävde en tidtabell på annat sätt än tidigare.

Landet valde att följa Greenwich. Det skulle gå 22 år till innan man beslutade att Kanarieöarna skulle hamna en timme efter.

Klocka på Millerbyggnaden

Det var kungen Alfonso XIII som godkände detta beslutet och hänvisade till den geografiska situationen för öarna.

Men arton år senare var det dags igen. Nu i början av andra världskriget ansåg man det vara viktigt att Spanien hade samma tid som resten av Europa. Följaktligen godkändes en ny lag där tiden flyttades fram en timme. Detta gällde hela det spanska territoriet, utan att nämna de kanariska öarna speciellt.

Därför blev det Kanarieöarna som hamnade på Greenwich tid, medan resten av landet följde övriga Europa och hamnade en timme före GMT.

För Kanarieöarna var det 100 års jubileum sedan beslutet år 1922, då det beslutet började gälla från 1 mars 1922. Än idag förekommer de välkända orden ”son las 12.00, una hora menos en Canarias” – klockan är 12.00, en timme mindre på Kanarieöarna – dagligen på nyhetssändningar etc.
(Canarias7)

Amadores stranden