Just nu håller man på att installera trafikljus på huvudgatan, Tomas Roca Bosch, i Puerto Rico. Trafikljuset sätts upp i höjd med de två relativt nya köpcentrumen ”The Market” och ”Mogan Mall”.

Syftet är att regulera gångtrafiken framför allt. Dels för att säkerställa att gångtrafikanterna kan känna sig säkra, men också för att trafiken skall flyta bättre.

Fram till nu har mängder av gångtrafikanter korsat den mycket trafikerade gatan, vilket gjort att bilar fått stanna för att släppa fram dem. På så sätt har stora bilköer skapats, vilka i de mest intensiva dagarna nått ända ut till själva infarten till Puerto Rico från motorvägen.

Trafikljusen skall vara igång inom ungefär 14 dagar.
(MaspalomasAhora)

Flygbild över Mogan Mall