Under 2021 skapades 110.600 jobb på Kanarieöarna. En ökning med 13,3% jämfört med året innan och helt klart före landets genomsnitt som hamnade på 4,3%.

Jobbskapandet tog ordentlig fart under det sista kvartalet på året. Turismen återvände, hotellen hade en beläggning som i många fall uppgick till 90% och arbetskraft behövdes…

Totalt 938.000 personer var i jobb vid årsskiftet, en siffra som i stort sett överensstämmer med 2019 års siffra på 940.300.

Arbetslösheten sjönk från 25,2% till 18,94%, vilket innebär att det fortfarande finns drygt 219.000 personer som inte har något jobb.

Företagarföreningarna på öarna höjder emellertid ett varningens finger, då pandemin fortfarande styr mycket. Den senaste tidens ökning av smittan har satt sina spår på turismen, igen, vilket i sin tur kommer att synas i framtida statistiker.

Den privata sektorn stod för den största ökningen av jobbtillfällen. Av de 110.600 jobb som skapades, stod den privata sektorn för 102.200. Trots det har de privata minskat i procentandelar till fördelar för den offentliga sektorn. Vid årsskiftet var 77% anställda privat.
Canarias7)

Arbetslöshets kontoret