Med start i juni månad räknar man med att projektet ”Sityneta” (från patineta som är det spanska ordet för elsparkcykeln) skall vara igång.

I ett första steg kommer man att operera med 320 ”patinetas” som finns distribuerade på 40 olika ”stationer”.

En plan för vidare utveckling finns då man kommer att erbjuda det dubbla antalet sparkcyklar fördelade på det dubbla antalet stationer.

Man kommer att kunna lösa ett årspass som kostar 60 euros, där man maximalt får använda ”patinetan” fem gånger per dag. För familjer med tre eller fler medlemmar kommer det att finnas ett familjepaket som kostar 153 euros per år. Tillkommer 0,20 euros per minut om man använder sparkcykeln i mer än 20 minuter.

Huruvida det kommer att finnas möjlighet till ”grab and go” eller liknande framgår inte av artikeln.
(Canarias7)

Elsparkcykel Las Palmas