Företagen på Kanarieöarna lider av de höga sjukanmälningstal som gäller för närvarande på öarna. Enligt en artikel i Canarias7 så beräknar man att 10% av de anställda i genomsnitt är sjukskrivna. Men detta kan variera från bara någon enstaka procent och upp till 20%.

Hotell, lägenheter, restauranger och barer har klarat detta problem relativt bra. Men anledningen till att man klarat den bra är inte så positiv. Det handlar nämligen om lägre beläggning på hotellen och mindre reservationer på restaurangerna. Såtillvida en ännu större förlustverksamhet.

Servitris skär skinka

Handeln däremot har haft och har ordentliga problem. Först för att klara jul – trettondagshandeln och därefter för att kunna hantera de populära rea/salg som i de flesta fall startade i fredags. Mindre företag lider mer och har vid flera tillfällen tvingats att stänga då man inte klarar av öppethållandet beroende på personalbristen.

Och de som fortsätter att ha öppet och tvingas kontraktera extra personal drar på sig dubbla personalkostnader då man får två löner att betala istället för en. Lite hjälp får man gällande de sociala avgifterna, men kostnaden blir betydande. Livsmedelsbutiker runt om på öarna räknar med att cirka 20.000 anställda är sjukskrivna för tillfället.
(Canarias7)

Städerska