Rättsväsendet tar ordentligt med tid på sig. Den 20 augusti 2008 skedde den fruktansvärda flygolyckan med Spanairs flyg JK5022. En flygning som skulle genomföras med en McDonnell Douglas MD82. Ombord fanns totalt 172 passagerare inklusive besättning, varav 154 personer omkom och bara 18 överlevde.

Sedan dess har olyckan utretts och skadeståndskrav formulerats och debatterats.

Olycksplatsen Jk5502

Under 2018 beslutade slutligen en domstol i Madrid hur stort skadeståndet skulle bli.

Ett 40 tal familjer var emellertid inte nöjda med beslutet och gick vidare till landets Högsta Domstol, som nu beslutat att dessa familjerna skall få dela på 3,8 miljoner euros.
(Canarias7)

Spanair flyg