Under gårdagen, lördag, genomfördes en demonstration i Las Palmas med cirka 2.000 deltagare, enligt organisatörerna. Det gällde en grupp personer som anser att coronavirusvaccinet inte är ett vaccin, utan snarare ett experiment. Man protesterade också mot krav på uppvisande av coronapass för att kunna komma in på en rad platser. Många av deltagarna saknade ansiktsmask och det gällande minimiavståndet respekterades inte, enligt artikeln i Canarias7.

Läkarorganisationen i Las Palmas valde att svara på demonstranternas protester omgående. Bland annat framförde man sin oro för de överfyllda sjukhusen och möjligheterna att hjälpa andra, sjuka människor.

Man framförde också att många inom sjukvården fått sätta livet till under de två senaste åren för att hjälpa. Efter det att vaccineringen kommit igång är det därför många gånger som sjukvårdspersonal och läkare riskerar sina och sina familjers liv för att hjälpa personer som vägrar att vaccinera sig.

Man framför en undran…. Vad skulle ske om läkare och sjukhuspersonal helt plötsligt beslutade sig för att lämna sjukhusen…?

Om det finns folk som inte bryr sig om vilka risker de skapar för denna yrkesgrupp, varför skall dessa då bry sig om dig…?

Sammanfattningsvis menar läkarna att de som vägrar att vaccinera sig helt enkelt är ”oansvariga”.
(Canarias7)

Protester