En undersökning av invånarna i Las Palmas stad visar att befolkningen bara blir äldre och äldre… Detta, enligt undersökningen, som en följd av vi lever längre. Procentandelen äldre påverkas också av att det föds färre barn för var år som går.

Baserat på befolkningen per den 1 januari 2021 så finns det nästan 95.000 personer som är över 60 år. Det innebär att denna grupp personer utgör 25% av stadens befolkning.

Av dessa är 56% kvinnor och sålunda 44% män.

Men ju äldre vi blir, desto större blir andelen kvinnor. I Las Palmas finns det lika många män som kvinnor i åldersgruppen 60 – 64 år.

Ser vi däremot på gruppen 65 – 69 år så representerar kvinnorna 54%. Ser vi på gruppen 70 – 79 år så utgörs den av 57% kvinnor.

I gruppen 80 – 84 år finns det 60% kvinnor, en andel som ökar till 65% i gruppen 85-89 år.

Och ökningen fortsätter. De som är mellan 90 – 94 år utgörs av 73% kvinnor och slutligen gruppen 95 – 99år där 76% är kvinnor.

Barnafödandet sjunker. I Las Palmas har siffrorna under de senaste fem åren minskat med 27%. Under året 2014 föddes 2.867 barn medan siffran för 2020 stannade på 2.099.

Dessa tal överensstämmer bra med de siffror som gäller Spanien som helhet. Barnafödandet i Spanien har sjunkit med 30,3% under de senaste tio åren.
(Canarias7)

Äldre kvinna