Vi påminner om övergången till vintertid 

Natten mellan lördag och söndag, 28-29 oktober, är det dags att ändra klockan igen. Vi går ånyo in i vintertid. Detta innebär att vi skruvar tillbaka klockan en timme. På Kanarieöarna sker denna ändring klockan 02.00 då klockan ändras tillbaka till 01.00.

Innebörden blir att vi får ljusare mornar och tidigare mörkt på kvällen.

Vinter och sommartid har diskuterats intensivt inom EU under senare år. År 2018 gjorde man en undersökning bland allmänheten om man var för eller emot dessa ändringar av tiden. I Spanien visade sig hela 95% av de som uttalade sig vara emot ändringen mellan sommartid och vintertid. Inom EU generellt var siffran 84%.

Däremot fick man ingen egentlig klarhet i om allmänheten ville ha kvar vintertiden eller sommartiden. Sedan kom pandemin, och temat har – till vidare ? – lagts åt sidan.

Natten mellan lördag och söndag får alltså de flesta av oss sova en timme längre.
(Canarias7)

Klocka ändra tid