Myndigheten ”Plan de Emergencias Volcanicas de Canarias” (fritt översatt: Planering för nödsituation i händelse av ett vulkanutbrott) har presenterat sin plan under dagen.

Det är fem olika kommuner som man tagit med i denna plan; Tazacorte, Fuencaliente, Mazo, El Paso och Los Llanos.

Karta La Palma markerat område

Myndigheten ”Plan de Emergencias Volcanicas de Canarias” (fritt översatt: Planering för nödsituation i händelse av ett vulkanutbrott) har presenterat sin plan under dagen.

Det är fem olika kommuner som man tagit med i denna plan; Tazacorte, Fuencaliente, Mazo, El Paso och Los Llanos.

Det är dessa kommuner som man räknar med skall kunna drabbas i händelse av ett utbrott.

Planen omfattar organisation och identifiering av den befolkning, såväl fast som turist, som kan komma att drabbas. Man tar fram möjliga boenden för de som måste evakueras, transporter och den generella strategin som skall följas.

Vidare planerar man för evakuering av husdjur och boskap från eventuellt drabbade områden.

Totalt är det sex olika grupper som skall ta hand om detta. Bland dessa märks observation av vulkanen, säkerhet, hälsovård, logistisk, återupprättande av bas service och teknisk hjälp.

I händelse av ett utbrott i området ”Cumbre Vieja” så räknar man med att ungefär 2.000 personer måste evakueras.

Öarnas president uppmanar till lugn. Han försäkrar att man följer utvecklingen mycket noga och att experter från hela landet deltar i uppföljningen.

Han säger också att antalet skalv har minskat dag för dag den senaste tiden, vilket i och för sig inte betyder att det inte sker något utbrott. Enligt honom händer det att efter en tid med vulkaniska aktivitet som avtar dessa för att sedan producera ett utbrott.

De allt färre skalven sker emellertid på allt mindre djup.
(Canarias7)

En av La Palmas kratrar