Under september månad uppges 2.116 flyktingar ha ankommit Kanarieöarna från den afrikanska kusten. Siffran är preliminär. Det är därmed den månad som flest flyktingar kommit till öarna trots att det återstår nästan två veckor.

I perioden januari till den 14 september är ökningen 117% jämfört med fjolåret.

Enligt det spanska inrikesministeriet har 11.060 personer ankommit till Kanarieöarna med olika typer av flyktingbåtar. Totalt har 288 flyktingbåtar upptäckts.

Flyktingar sänds hem

Under de två första veckorna av september har därmed 1.703 flyktingar ankommit enligt dessa officiella siffror. Till detta antal kan man så lägga till de 225 personer som omhändertogs i onsdags och de 188 personer som ankom öarna under gårdagen, torsdag.

Ökningen av antalet flyktingar var egentligen väntat. Detta då havet lugnar ner sig under höstmånaderna vilket gör resan tryggare. Dessutom menar man från kanariska myndigheter att man är oerhört mycket bättre förberedd på denna flyktingström i år än i fjol, varför man inte tror att några större problem skall uppstå.

Däremot är man inställd på att det blir tuffa månader framöver, inte minst för de som står i första raden och skall ta emot flyktningarna såväl till havs som i land.

Vad inrikesministeriet dock inte avslöjar är hur många personer som sänds tillbaka till sina respektive länder. Politiska störningar och pandemin lade ett lock på detta under en tid, men sedan Marocko och Spanien ånyo är på talefot så kan det gott tänkas att de fyra flyg i veckan som är programmerade för återsändande av flyktingar, har återupptagits.
(Canarias7)

Ankommande flyktingar