Som vi, och alla andra tidningar på öarna, skrivit om ofta, så är ankomsten av allt fler flyktingar till Kanarieöarna ett jätteproblem. Givetvis allra störst för dem som ser sig tvungna att ge sig ut på denna dyra och riskfyllda resa för att hitta en bättre tillvaro. Men också för myndigheterna på Kanarieöarna som skall ta hand om dem.

Förra hösten ökade antalet flyktingar kraftigt, vilket gjorde att år 2020 blev det allvarligaste i historien.

I hamn med gummibåt

Men då hade 3.933 flyktingar ankommit till Kanarieöarna vid augusti månads utgång. I år är den siffran 9.154 personer. Det vill säga att ökningen från fjolåret är markant.

Under augusti har 1.623 flyktingar nått fram till Kanarieöarna. Detta kan jämföras med fjolåret då siffran var 797.

En annan, ännu värre, ökning gäller antalet personer som inte kom fram… Organisationen ”Caminando Fronteras” uppger att ungefär 1.900 personer beräknas ha mist livet under försöken att nå Kanarieöarna – under årets första sex månader! En annan organisation ”Organizacion Internacional de las Migraciones” är mer försiktiga i sina beräkningar och konstaterar att siffran bekräftade dödsfall uppgår till 525 personer. Bara under augusti uppskattas dödsantalet uppgå till mer än 150 personer.

Anledningen till detta ökade antal dödsfall beror framför allt på att man använder sämre båtar än tidigare. De ”cayucos” och/eller ”pateras” som användes tidigare har allt mer ersatts av gummibåtar, som klarar vågorna betydligt sämre. Dessutom finns vanligtvis ingen kapten med längre, då dessa ofta omhändertogs av de kanariska myndigheterna såsom ansvariga för den grupp som ankom.

År 2006 var det värsta året hittills. Då ankom 31.600 flyktingar till Kanarieöarna. År 2020 blev antalet 23.023. Med hösten, och ofta ett lugnare hav, befarar man att ökningen kommer att fortsätta även iår.
(Canarias7)

Gummibåt på öppna havet