För Kanarieöarna var augusti en bra månad när det gäller arbetsmarknaden. Under månaden registrerades en minskning av arbetslösheten med 19.844 personer jämfört med juli månad. En minskning som uppgår till 7,81% om man jämför med föregående månad.

Antalet registrerade arbetslösa på ö-gruppen uppgår nu til 234.257 personer.

Jämför man med siffrorna för ett år sedan är nedgången ännu lite större. I siffror, en nedgång med 23.149 personer och i procent 8,99%.

Skillnaderna mellan ögruppens två provinser är förhållandevis liten. Medan provinsen Las Palmas, som omfattar öarna Gran Canaria, Lanzarote och Fuerteventura, minskade med 8% jämfört med juli och 9,85% jämfört med augusti för ett år sedan, var siffrorna för Santa Cruz de Tenerife (öarna Tenerife, La Gomera, La Palma och El Hierro) 7,61% respektive 8,05%.

För Spanien som helhet minskade arbetslösheten i augusti månad med 82.583 personer (-2,4%). Det är fjärde månaden i rad som en väsentlig minskning kunnat noteras. Maj noterade en nedgång med 129.000 personer, juni 167.000 personer och juli 197.000 personer.

I och med detta fanns, vid augusti månads utgång 3.333.915 personer registrerade som arbetslösa i landet.
(Canarias7)

Arbetslöshets kontoret