Under pandemins första våg uppmättes dödligheten till 13% av de som smittades. Denna siffra har drastiskt förändrats till den nuvarande, femte vågen. För tillfället är dödligheten nere i 1,7% för den aktuella vågen. Allt enligt hälsoministern, Carolina Darias.

Darias, som själv är från Kanarieöarna, var på ”hembesök” i veckan, bland annat för att inviga den årligen återkommande ”Fiesta del Pino” där man hedrar öns skyddshelgon.

Ministern menar att den drastiska förändringen av dödligheten är ett resultat av den vaccinationsinsats som gjorts i landet.

Hon var stolt över att kunna konstatera att man i Spanien nu har injicerat 68,7 miljoner doser vaccin, vilka har gjort att 32,2 miljoner personer i åldrarna 12 år och äldre har fått ett fullgott vaccinskydd. Räknar man med de som åtminstone fått en dos vaccin är siffran uppe i 36 miljoner invånare i landet över 12 års ålder.

Hon berömde även myndigheter och hälsovårdspersonal på Kanarieöarna, där man hittills delat ut 3 miljoner doser vaccin. Ö-gruppen är också ledande i landet när det gäller vaccineringen av åldersgruppen 12-19 år.

Från början var det en målsättning att uppnå 70% vaccination av landets invånare. Detta mål har förändrats under resans gång, och nu är målet att så snart som möjligt vaccinera så många som möjligt, avslutade ministern.
(Canarias7)

hälsoministern Carolina Darias