Det kan verka som om det blivit en ny sport att tända eld på sopcontainers som finns utplacerade i Las Palmas. Det handlar både om vanliga sopcontainers, containers för glas, plast och annat sorterat avfall.

Mellan januari och juli har 56 containers förstörts genom att någon tyckt att det varit kul att tända eld på dem. Vi pratar om ett genomsnitt på två containers per vecka.

Kostnaden för att ersätta dessa förstörda containers uppgår till drygt 300.000 kronor. Myndigheterna menar att risken är stor för att detta beteende fortsätter, vilket skulle innebära ett hundratal förstörda containers.

Men det är inte bara själva behållarna som förstörs och kostar pengar. Bilar som står parkerade i närheten bli emellanåt utbrända, liksom fasader på intilliggande hus. Till sist kommer kostnaden för släckningsarbetet till.

Under fjolåret förstördes 74 enheter och under 2019 var antalet 77.

Man får gå tillbaka till 2015 då 96 containers förstördes eller 2017 då siffran var 105.

Allra värst har det varit mellan mars 2008 och början av 2009 då 184 behållare förstördes, och mellan januari 2012 och oktober 2013 då siffran var 196 containers.

Tvivelaktigt nöje som kostar skattebetalare och kommun stora pengar. Man uppmanar befolkningen att kontakta telefonnummer 092 om man blir vittne till någon förstörelse.
(Canarias7)

Brända sopcontainers