Den gamla vägen GC-500, numera Avenida de la Union Europea, håller på att byggas om för att bättre passa in i ett turistområde. Den tidigare vägen, med 2 filer i vardera riktningen byggs nu om för att erbjuda endast 1 fil i var riktning för biltrafik, samt rymliga och breda områden för fotgängare och cyklister. Sträckningen som nu görs om går från köpcentret i San Agustin och bort till BP bensinstation vid El Veril.

Arbetet stoppat upp

Byggnationen påbörjades i slutet av februari 2020.

Men sedan ungefär tre veckor har projektet avstannat. Anledningen är att kostnaderna för bygget stigit med mer än 10% och därför måste projektet omvärderas och godkännas.

Hur lång tid detta kommer att ta är det ingen på kommunen som vill uttala sig om. Borgmästaren beklagar de störningar som kan uppstå fram till dess byggnationen är avklarad.

Enligt artikeln i MaspalomasAhora handlar det om oförutsedda delar av projektet som gjort att budgeten inte kan hållas.
(MaspalomasAhora)

Amadores stranden