Den spanska arbetsministern, Yolanda Diaz, förklarade att regeringen kommer att fortsätta med sitt permitteringsstöd (ERTE) fram till dess pandemin är ett minne blott.

Detta stöd, som gör att de anställda får ut 70% av sina löner från staten, infördes i och med att den allmäna ”alarmperioden” infördes i Spanien i mars 2020.

Den första perioden löpte från mitten av mars fram till slutet på juni 2020. Därefter har stödet förlängts med 3-4 månaders perioder. Först till 30 september, sedan till 31 januari, till 31 maj 2021 och den nu gällande perioden löper till den 30 september i år.

Arbetsministern

Arbetsministern Yolanda Díaz

Enligt ministern så kommer inte regeringen att ta bort detta stöd innan pandemin är över och företagen återgår till en normal situation igen.

Hon har tidigare sagt att det vore dumt att dra bort denna hjälpen nu, när man hållit på i nästan 1,5 år. Detta skulle med all sannolikhet leda till uppsägningar och nedstängning av företag som man hjälpt under lång tid.
(Canarias7)

Bartender