Från och med lördag får väldigt påtagligt njuta av att pandemin verkar närma sig sitt slut, eller åtminstone mer acceptabla nivåer. Tvånget att bära ansiktsmask utomhus kommer då att försvinna i Spanien.

I morgon har regeringen i landet kallat till möte för att göra vissa ändringar i den lag som populärt går under namnet ”La Ley de la nueva normalidad” (lagen om det nya normala – fritt översatt).

Konstverk med  mask

Från och med lördag får väldigt påtagligt njuta av att pandemin verkar närma sig sitt slut, eller åtminstone mer acceptabla nivåer. Tvånget att bära ansiktsmask utomhus kommer då att försvinna i Spanien.

I morgon har regeringen i landet kallat till möte för att göra vissa ändringar i den lag som populärt går under namnet ”La Ley de la nueva normalidad” (lagen om det nya normala – fritt översatt).

Det är nu nästan ett år som vi varit tvungna att använda ansiktsmask. För många ett obekvämt och olustigt verktyg, som dock verkar ha tjänat sitt syfte med att hjälpa till att hålla tillbaka smittospridningen.

I princip kommer förändringen av lagen att innebära att man slipper använda ansiktsmask utomhus från och med lördag. Dock med begränsningen att man måste kunna hålla minimiavståndet till andra personer. Minimiavståndet är för tillfället 1,5 meter, men huruvida det stannar där eller höjs till 2 meter får vi veta under morgondagen.

Samtidigt är det troligt, enligt artikeln i Canarias7, att det kommer att komma andra situationer där vi tvingas behålla masken på utomhus.

Kravet på ansiktsmask inomhus fortsätter att gälla. Även inom kollektivtrafiken och i sin egen bil om man kör med passagerare som inte hör till samma hushåll som sig själv.
(Canarias7)

Hälsoministern med mask