En nyligen genomförd undersökning av företaget ”ObservaTUR” visar att spanjorerna har reslusten i behåll. Inför denna sommar avser 71% av de tillfrågade att de avser att genomföra en semesterresa.

De 29% som säger tvärtom, anger ekonomiska orsaker som den främsta orsaken. Dessutom risken och rädslan för pandemin. Dessutom konstaterar 15% av dessa att de inte tycker att det är attraktivt att resa under nuvarande omständigheter.

Av de som bestämt sig för att resa i sommar anger hela 77% att det kommer att bli en destination inom landet. Av dessa säger 71% att resan kommer att gå till en annan region än den man bor i.

Bara 12% anger att man har för avsikt att resa internationellt och ungefär lika många säger sig komma att kombinera nationell och internationell semester.

Resor utanför Europa är i princip helt ointressanta.

Augusti fortsätter att vara den mest populära semestermånaden i Spanien. 41% av de tillfrågade svarade att man avsåg att fira semester i augusti. 32% väljer juli månad för sin semester. September tappar popularitet och bara 13% avser att semestra denna månad.

De flesta kommer att vara borta under en veckas tid. Detta gäller 56% av de tillfrågade. Bara 18% svarar att de kommer att vara borta längre än 15 dagar.

Det mest populära transportsättet är den egna bilen, även om undersökningen menar att man kan se en ökning för flyget, även om det fortfarande är långt kvar till 2019 års nivåer.
(La Provincia)

Logo ObservaTur