Flera representanter från det politiska partiet PP (Partido Popular) menar att regeringen snabbt måste sätta igång hjälp och subventioner för att få igång de förlorade flyglinjer som fanns innan pandemins utbrott.

Kanarieöarna själva har inte de ekonomiska resurserna som krävs för att få till detta, varför dessa representanter vänder sig till regeringen för att den skall involvera sig i detta viktiga tema.

Risken är stor för att konkurrerande turistdestinationer i Grekland, Turkiet och Egypten, kommer att få en fördel i förhållande till Kanarieöarna om denna hjälp inte kommer på plats snabbt, menar PP.

Kanarieöarna har förlorat kopplingen till 80 flygplatser runt om i Europa. Ett 40-tal flygbolag har slutat att flyga till öarna och antalet linjer har sjunkit från 732 till 262 under de senaste 16 månaderna.

Utan flyg kommer inga turister framhåller PP och vädjar till regeringen att agera snabbt.
(Canarias7)

Flyg kö