De resandes träd
– Ravenala Madagascariensis

”De resandes träd” Ravelana från Madagaskar är ensam i sitt släkte. På grund av sin säregna skönhet är växten spridd över hela världens varma länder.

Tekst: Uno Sand
www.unosand.blogg.se

De resandes träd

Den älskar sol och värme, typ Hawaii, där den finns i stort antal. På Kanarieöarna står den i nästan alla parker. Bladen bildar en praktfull solfjäder i ett plan, som t.o.m. ställer sig i öst-västlig riktning för att bäst exponera sig mot solens strålar. Det samlar vatten i den uppsvällda stambasen, som har ett vackert flätmönster. Märgen är dessutom ätbar och energirik. Inte underligt att växten bär namnet Travellers Tree, när den anger färdriktning och tillhandahåller både mat och dryck åt en trött vägfarare.

De resandes träd

Resenärernas handflata” är också ett önsketräd. Ställer Du Dig framför trädet ”i god anda” och önskar något, kommer det att slå in.

Släktet Strelitzia har fem arter och mest berömd av dem är nog papegojblomman.

Den är en mycket uppskattad snittblomma, som var och varannan turist har med sig en bukett av vid hemresan. Strelitzia reginae är uppkallad efter den tyska prinsessan Charlotte von Mecklenburg Strelitz, som 1761 blev Englands drottning och fick 15 barn med Georg III.

Papegojblomma

Papegojblomman växer långsamt och blommar först efter flera år, men då står blommorna fräscha länge. Blomman är fågellik med blå krona och orange eller vita foderblad. De pollineras av vissa fåglar, som står o trampar i pollenet och på så vis för det vidare till nästa blomma. I Florida och Kalifornien är den en viktig prydnadsväxt. Den är t.o.m. staden Los Angeles officiella blomma.

Det finns även en gulblommig sort, som i Sydafrika kallas för Mandelas guld.

De övriga 4 arterna är alla större än drottningblomman. Den största blir 10 meter hög. Den som man ofta ser i parker är S. alba (alba=vit), även den härstammande från Sydafrika, där den kallas afrikansk ökenbanan eller vildbanan.. Bladen kan bli 2 meter långa och liksom bananens blad trasas de sönder av vinden. Den jättelika blomman är blå med 5 ståndare och vita ytterblad.

Svensken, linnélärjungen och jönköpingssonen Carl Peter Thunberg har bidragit till vår kunskap om Strelitzia-arterna. Han reste mycket i Sydafrika och förde plantor till Kew Garden i London.