Ny URBAN LOOK
i Arguineguín

Dalgangen “Barranco de Pino Seco” innbyr nå til en moderne spasertur som knyter det øvre området av Arguineguín sammen med kysten.

Av Bente Storsveen Åkervall
Mail: [email protected]

Palmer och väggmålning
Gångtunnel

Barranco de Pino Seco i Arguineguín, har nå fått attraktive grønne lunger og et idrettsområde med sykkel- og løpebane. I tillegg gjør de mange broene over dalgangen livet enklere for de som ferdes i området.  Denne attraktive “gågaten” er nå et rekreasjonsrom som forbinder den øvre delen av byen med Las Marañuelas -stranden.

Den 900 meter lange bilfrie promenadeveien starter i nærheten av Taxi-cooperativet i øvre del av Arguineguín og tar deg helt ned til Miguel Marrer Rodríguez-gaten ved Las Marañuelas-stranden, eller bystranden som mange nordmenn har valgt å kalle den.

Det er investert 2 279 857,47 euro, og av dette beløpet har 1 742 788, 30 euro blitt gitt av European Regional Development Fund (ERUF). Det resterende beløpet er bevilget av Mogan kommune sammen med målsettingen å gjøre Barranco de Pino Seco til et levende område for innbyggerne der de kan tilbringe tid sosialisering, rekreasjon, samt trim og aktiviteter. I tillegg vil promenadeveien knytte sammen den nedre og den øvre delen  av Arguingeuin, og øke tilgjengeligheten for folk uten å ta i bruk motoriserte kjøretøyer. Med andre ord har man oppnådd en vesentlig endring i bykjernen som forhåpentligvis gangner innbyggerne i første rekke.

Bro över promenaden

Kommunen mener selv at de har oppnådd å bevare og beskytte miljøet ved å fremme ressurseffektivitet. Nå håper man at dette vil fremme sosial inkludering og at det vil støtte den fysiska, miljømessige, økonomiske og sosiale regenereringen av Arguingeuin.

I dalgangen, på siden nærmest Pérez Galdós -torget er spasergangen, som er utført med nye belegningsplater, det samme måte som andre kommunale  områder i Mogan. Spasergangen har også en beskyttelsesbarriere, gatemøbler og LED -belysning, samt grønne områder med vegetasjon tilpasset klimaet i kommunen.

På den andre siden av dalgangen er det sykkelfelt og aktivitetsområder som har blitt integrert med utstyr og treningsapparater. Det har også blitt installert sykkelstativ ved promenaden nærmest Las Marañuelas –stranden, hvilket skal gi et klart signal til befolkningen.

Med dette håper man å ha gjort en forandring for framtiden, som kombinerer mobiitet og miljøvern. Man ønsker også å eliminere fysiske barrierer mellom de forskjellige miljøene i Mogan, ved isteden å integrere og åpne opp.

Sportanläggning vid promenaden
Upplyst promenad
En genuin fiskelandsby i forandring
Översikt över byggnaderna vid sidan

NYTT PARKERINGSHUS I ARGUINEGUÍN…

Det ny parkeringsgaraget i Arguingeuin skal stå klart i begynnelsen av november, i følge representanter for Mogan kommune. Investeringen på 8,3 millioner kan derimot ikke tas i bruk før om ytterligere noen måneder da byråkratiet krever sitt, og alle tillatelser er ordnet. Parkeringshuset ligger langs den nye passasjen oppover til Pino Seco skal kune romme 486 biler den dagen det åpner for publikum. Det ligger strategisk til mellom kirke, skoler og dagsenter for de eldre.

Nytt garage

Det er heller ikke langt til det øvre sentrum i Arguingeuin og gåavstand til Ancora senteret som sliter med parkeringsplass til sine besøkende.

På toppen av parkeringshuset skal de anlegges et torg med lekparker, planteringer og rekreasjon for allmennheten. Meningen er også å kunne tilby diverse sportsaktiviteter på de 8 000 kvadratmeter som torget tross alt innehar.

I en framtid kommer man også til å bygge en kunstskole i samme område, og ikke minst et nytt bibliotek som allerede er prosjektert hos myndighetene.

Calle Gara

Midt i den flotte dalgangen ligger dagsenteret for de eldre. Rett over på andre siden ligger ”IES Arguineguín”, som er en av kommunens to Videregående skoler.

URBANISERING AV CALLE GARA-GATEN

Parallelt med dette prosjektet gjennomførte byrådet Mogán urbaniseringen av Calle Gara med en investering på 524 000 euro. Denne gaten ligger ved siden av Pino Seco -dalgangen, (mellom Taxi-coopertaivet og Plaza de Pino Seco), og har lenge vært et nedprioritert område.  Siden februar måned har innbyggerne i denne gaten fått glede av ny asfaltering, der fortauene, sirkulasjon av kjøretøyer og parkeringsplassene er betraktlig forbedret.  Belysnings- og sanitæranleggene er også renovert. Det er ryddet opp i de grønne områdene langs gaten og tilgjengeligheten over til andre siden av dalgangen forbedret.

UNDERGANG

30 METER UNDERGANG

Ved inngangen til Arguineguín, allerede ved rundkjøringen der Syden Eiendom ligger, pågår det en annen urban forbedring. På den såkalte Viera y Clavijo-gaten, GC-500, er høyre kjørebane helt sperret av. Her bygges det en undergang på omtrent 30 meter, som skal underlette for trafikken og gi fotgjengerne en tryggere ferdsel.  Arbeidet ble påbegynt den 9 mars i år og har en estimert kostnad på 974.600 euros.