Kvinnokraft och kanonviner

Historien om den äldsta vingården på Gran Canaria; Bodega Hoyos de Bandama 

Arne Beldau

Maria Delgado de la Coba i samtal med Dag&Natts reporter Arne Beldau

Daniel van Damme, var en framgångsrik holländsk köpman från Antwerpen, inflyttad och verksam i Las Palmas, som på 1570-talet, efter att ha lyckats skapa sig en förmögenhet, köpte upp mark ovanför Las Palmas. Närmare bestämt runt den senast aktiva vulkankratern Bandama, i området runt Monte Lentiscal. Kratern och området runt den samma kom senare att få namnet Bandama, vilket i kanariska öron är det samma som van Damme. Här anlade han de första egentliga vinfälten av betydelse på Gran Canaria. Siktet var inställt på export. Grannön Tenerife var redan vid den här tiden den viktigaste ”vinleverantören” till rikemanshusen i Europa, och främst till Britannien. De kanariska vinerna var vid den här tiden på allas läppar, och för de, som hade råd, även i struparna. Många är historierna om det kanariska vinet, som oftast gick under benämningarna Canary eller Malvasia (malmsey; malvoisie). William Shakespeare omskrev vinet i sitt verk Henrik IV (1598). Under rosornas krig i England dränktes adelsmannen George Plantanaget i en tunna med finaste malvasíavin.

 Det visade sig vara ett lyckat projekt. Rätt snart hade van Damme utvecklat en omfattande och mycket lönsam vinproduktion, som gick på export till just främst England, men även till de spanska kolonierna. 

Från Bandamakratern till vindistriktet Lentiscal. Den första åtgärden, som van Damme behövde vidta för att kunna anlägga vingården runt och i kratern, var att hugga ner den unika termofila*) skogen. Den bestod av endemiska**) träd, vilka i dag praktiskt taget är utrotade. Några av träden är la Lentisca***), som har givit namnet åt området Lentiscal (beläget mellan Las Palmas och Santa Brígida), samt el Mocanal. Endast några få sällsynta exemplar finns kvar i området i dag. Läget ovanför Las Palmas, det specifika klimatet, med passadvindar och lagom med regn under senhöst och vinter, samt den vulkaniska jordmånen, picón, visade sig vara lämpligt för vinrankorna. Med tiden kom området Lentiscal****) att bli Gran Canarias vindistrikt.   

Van Damme anlade vinfält även på botten av kratern (la caldera de Bandama). Där finns än i dag en del spår kvar av den verksamheten, bland annat resterna av en antik vinpress.

Familjen de la Coba tar över. År 1758 förvärvar Salvador de la Coba hela vingården, vilket blir början till en förvaltning i åtta generationer ”terratenientes” i familjen de la Cobas regi. I dag drivs vingården Maria Delgado de la Coba.

Vägen dit är flera hudra år. Gården, Finca Hoyos de Bandama, odlade inte bara vinstockar och tillverkade vin, utan även andra typiska jordbruksprodukter som grönsaker, potatis, mm ända fram till slutet av andra världskriget. Merparten av produkterna exporterades till England. Efter kriget så är de exportaffärerna helt döda. Därefter var goda råd dyra. 

*) Termofil; värmeälskande

**) Endemisk förekomst; finns bara på en specifik geografisk plats och ingen annan stans i världen .

***) La lentisca,  trädet utsöndrade en kåda (retcina) som användes till framställning av exclusiva möbellacker.

****) Lentiscal; 1999 etableras reglementet för D.O. Lentiscal, vilket innebar att de viner som fick sigillet D.O. (= denominacón origen de Lentiscal) uppfyllde kvalitetskraven för vin från området. År 2005 utvidgades vindistriketet med ett reglemente för hela Gran Canaria, D.O.

Kvinnorna regerar på vingården. De senasta dryga 150 åren har både fincan och bodegan Hoyos de Bandama styrts av kvinnor. Under andra hälften av 1800-talet blev Maria Jesus Zanchez änka vid 33 års ålder. Ett av hennes sex barn, var Marias farmor, Maria Jesus de la Coba, född 1911. Hon ärvde tre bodegor, varav bodega Hoyos de Bandama var en. De två andra avyttrades. Som ung kvinna med ansvar för en stor jordbruksegendom fick hon ta på sig chefsrollen. Men det fanns en plats, som hon inte kunda komma in i, och det var i bodegan där vintillverkningen ägde rum. Ordergivningen skedde genom att hon fick stå utanför i porten till bodegan. Den allmänna föreställningen var att en kvinna i bodegan skulle medföra att vinet blev fördärvat, en föreställning baserad på mystiska samband med kvinnans menstruationscykler.

Efter kriget blev situationen svår. Vinframställningen var traditionell, det vill säga man trampade druvorna och pressade efteråt. Det blev svårt med avsättningen. Dessutom försvann den tillgängliga arbetskraften till bättre betalda arbeten i den framväxande turistindustrin. I det läget fattade farmor beslutet att lägga hela gården i träda, och gården blev ett sommarhus halva året och andra halvan bodde hon i Las Palmas.

La Caldera de Bandama. Calderan beboddes så sent som slutet på 1990-talet.

Nyordning på väg och nästa kvinna tar vid. Farmor Maria Jesus de la Coba lämnar över gården till barnbarnet Maria Delgado de la Coba år 2000. Maria, som har vistats i Europa och utbildat sig i Madrid och England, och kommer tillbaka med examina i business administration och som sommelier. Hon tar sig an uppgiften. Nu ligger några strävsamma år framför henne med utvecklingsarbete. Vinfälten restaureras och nyplanteras, delvis även med europeiska Cabarnet Sauvignon, Merlot samt Castellana. År 2003 görs sedan en omfattande nyinvesteringar i modern teknik. Sedan dröjer det till 2010 innan den första skörden resulterar i premiärvinet Caldera Barrica cosecha 2010. Bara 5000 flaskor, som kom ut på marknaden först i december 2011. Maria hade valt att försiktigt ta ett steg i taget.

     – Det här vinet ligger mig närmast om hjärtat, eftersom det var det första vi gjorde. Men å andra sidan är vinet Caldera Dña. Maria ett vin som jag känner mycket kärlek till, eftersom det är gjort för att hedra min farmor Maria Jesus de la Coba. Det var en speciell och begränsad ”upplaga” gjord på 100% Verdello med 12 månader i ekfat.

Man kan fråga sig, varför en kvinna med familjeband på spanska fastlandet (även om pappa är kanarier) och med utbildningar och som under några decennier skapat sig ett socialt nätverk på spanska fastlandet och i Europa väljer att bli vinbonde?  

     – Eftersom jag är den åttonde generationen i Gran Canarias vinvärld. Det var vad min farmor ville.

Efter 20 år med utvecklingsarbete, där man försiktigt ökat antalet olika viner, har man i dag 14 olika viner i sortimentet och två olika klassifikationer. D.O. Islas Canarias, vilket gäller för de viner, som innehåller Cabarnet Sauvignon och Merlot; för öarna främmande druvor. De vinerna har en karaktär som påminner något om italienska viner. D.O Gran Canaria ges vinerna som möter de reglementerade kvalitetskriterierna för Gran Canaria, vilket bland annat innebär, att druvorna utgörs av de kanariska endemiska sorterna. I de här vinerna finner vi den typiska karaktären för ett vulkaniskt vin. Produktionen ligger på snitt 85.000 flaskor, vilket innebär att man skördar runt 120.000 kilo druvor.

Besökstips! Bodega Hoya de Bandama kan enkelt besökas genom att ta bussen Global linje 311 från San Telmo parken i Las Palmas till hållplats ”Bandama”. Bussen går vardagar var timma, och på helger varannan. Med bil ta vägen GC-4 riktning mot Santa Brígida. I Monte Lentiscal vik av på GC-802. Fortsätt mot Bandama. 

Bodega Hoya de Bandama har öppettider onsdag till söndag 11:00 – 16:00.

Bodega Hoyos de Bandama