Etikett: vattenreservoarer

LITE VATTEN…

Bara två av de åtta stora vattenreservoarerna som myndigheterna på Gran Canaria sköter är fyllda med mer än hälften av sin kapacidad. Det gäller Vaquero och El Mulato, som bägge är fyllda till 51% av sin kapacitet. Totalt sett är dock…

Läs mer

OVÄDER…

De senaste dagarnas regn och generella oväder har gjort livet trist för de få turister som finns på ön. Däremot är det glädje på många håll bland befolkningen och myndigheterna på ön.

Läs mer

REGNET HJÄLPER…

De senaste dagarnas regn, som till tider varit riktigt kraftigt, börjar hjälpa till att fylla de vattenreservoarer som finns i bergen på ön. Dammen Chira har exempelvis fått ett tillskott på 25.000 kubikmeter vatten under de senaste dagarna. …

Läs mer

REGN HJÄLPER…

De största dammarna på Gran Canaria registrerade nyligen historiskt låga nivåer på grund av en väldigt lång period utan riktiga regn på ön. Vi har tidigare skrivit om dessa dammar, där ett par stycken är helt tomma och de största bara har en fyllnadsgrad på cirka 1%.

Läs mer

REGN, MEN INGET VATTEN…

Trots de senaste dagarnas regn så har inte de åtta största dammarna på ön fått något tillskott av vatten. Inte heller under oktober kom något vatten in i dessa reservoarer. Däremot har det använts vatten från dem under bägge månaderna varför det lagrade antalet kubikmeter …

Läs mer

ALLDELES FÖR LITE REGN…

De åtta största vattenreservoarerna på Gran Canaria har förlorat två tredjedelar av sitt vatten under 2020. Ö-regeringen, El Cabildo, svarar för ett antal vattenreservoarer uppe bland bergen. Detta för att klara av vattenbehovet för de boende samt för jordbruket på ön…

Läs mer
Läser in

Group 15

300*252

Group 3