Etikett: Vatten dammar

LITE VATTEN…

Bara två av de åtta stora vattenreservoarerna som myndigheterna på Gran Canaria sköter är fyllda med mer än hälften av sin kapacidad. Det gäller Vaquero och El Mulato, som bägge är fyllda till 51% av sin kapacitet. Totalt sett är dock…

Läs mer

REGN, MEN INGET VATTEN…

Trots de senaste dagarnas regn så har inte de åtta största dammarna på ön fått något tillskott av vatten. Inte heller under oktober kom något vatten in i dessa reservoarer. Däremot har det använts vatten från dem under bägge månaderna varför det lagrade antalet kubikmeter …

Läs mer

ALLDELES FÖR LITE REGN…

De åtta största vattenreservoarerna på Gran Canaria har förlorat två tredjedelar av sitt vatten under 2020. Ö-regeringen, El Cabildo, svarar för ett antal vattenreservoarer uppe bland bergen. Detta för att klara av vattenbehovet för de boende samt för jordbruket på ön…

Läs mer
Läser in

Group 15

300*252

Group 3