SKOLORNA ÖPPNAR INTE…

Det spanska läsåret är indelat i tre terminer. Två av dessa har avslutats under helt normala förhållanden. Den tredje terminen har förändrats kraftigt på grund av stängningen av skolorna. Det är nu beslutat…

Läs mer