GAMMAL ELLER UNG…

Det är inte lätt att avgöra huruvida en person är minderårig eller ej. Det har myndigheterna på Kanarieöarna blivit varse efter höstens kraftiga ankomst av flyktingar. De flyktingar som är minderåriga skall tas omhand av de kanariska myndigheterna och skall inte utvisas ur landet.

Läs mer