MYCKET SOPOR…

Kanarieöarna fick en föga hedransvärd andra plats som landets tvåa när det gäller att slänga sopor. Detta när det gäller kilo per invånare. Siffrorna hänvisar till året 2018, då varje kanarier generade 608,3kg med sopor.

Läs mer