SOLEN SÄNKER SKATTEN…

Kommunstyrelsen i Las Palmas har just presenterat ett nytt projekt där man strävar efter att öka nyttjandegraden av solenergi. Man vänder sig till både privatpersoner och företag och erbjuder dem en rabatt på fastighetsskatten under tre år om man installerar solpaneler under 2021. Rabatten på fastighetsskatten…

Läs mer