Förändrad infart till Arguineguin…

När turismen återvänder och alla övervintrande, huvudsakligen norska, personer ankommer Arguineguin igen, så kommer de att märka en tydlig förändring. Kommunen Mogan, med siktet inställt på att sätta fotgängarna i första rummet..

Läs mer