INTE ALLA RESPEKTERAR RESTRIKTIONERNA…

Myndigheterna i Las Palmas strävar efter att befolkningen skall respektera de restriktioner som det beslutas om. Alla – eller i alla fall de flesta – är klart överens om att detta skall till för att hålla virusspridningen i schack.

Läs mer