STÄDNING…

Myndigheterna på Gran Canaria genomför för tillfället en ordentlig genomgång av alla de palmlundar som finns på öarna. Meningen är att samtliga skall beskäras, behandlas mot sjukdomar och lämnas genomgångna och klara.

Läs mer