ÖVERKLAGAR…

Den kanariska regeringen har för avsikt att överklaga det negativa beslutet från den högsta domstolen på Kanarieöarna. Domstolen avslog den kanariska regeringens ansökan om att få införa utegångsförbud mellan 00.30 – 06.00 …

Läs mer