OMÖJLIG UPPGIFT…

Den kanariska regeringen upplever klara brister i den lagstiftning som handlar om omhändertagande av minderåriga. Den nuvarande lagstiftningen handlar i grunden om de som föds och växer upp i varje region och därför blir denna regionens ansvar.

Läs mer